رنگ ترافیکی
این رنگ برپایه رزین اکریلیک ترموپلاست بوده وجهت مصرف روی کلیه سطوح سیمانی،بتونی، وآسفالت (جهت خط کشی روی سطوحی مانند جاده ،اتوبان،خیابان و...درشرایط محیطی نرمال) مناسب می باشد ........

رنگ سوله
این رنگ برپایه رزین آلکیدی بلند روغن (Long oil ) بوده و جهت مصرف روی کلیه سطوح فلزی (آهنی و سازه ها) مناسب می باشد .........

رنگ استخری
این رنگ بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاست تهیه وجهت اجراروی کلیه سطوح سیمانی و بتونی مناسب .......

رنگهای هوا خشک
این محصول بر پایه آلکید رزین بلند روغن (long oil) بوده و جهت مصرف روی کلیه سطوح فلزی و بالاخص ورقهای گالوانیزه کابینتی مناسب می باشد .........


رنگ چکشی طوسی
این رنگ برپایه رزین آلکیدی کوتاه روغن ( short oil ) بوده و دارای چسبندگی فوق العاده روی کلیه سطوح فلزی ، آجری، چوبی، سیمانی و گچی می باشد ........

پرایمر (سیلر اکریلیک پایه آب)
این محصول بر پایه رزین اکریلیک استایرن تهیه و جهت مصرف روی کلیه سطوح سیمانی ،گچی در زمان ما قبل از اعمال و اجراء رنگ نما و یا رنگ اکریلیک نیمه براق به سطح مورد نظر و جهت افزایش چسبندگی و مقاومت نهائی رنگ مناسب و توصیه می گردد ..........

چسب چوب
این محصول بر پایه رزین امولسیون پلی وینیل استات تهیه و دارای قدرت چسبندگی بالا برای چسباندن انواع چوب وسفال می باشد ..........

Products
Order Now
Russian Arabic Farsi English