Chromate

از آنجایی که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی در ایران می باشد مه بر طبق قانون می تواند استاندارد رسمی فراورده ها را تعیین ، و اجرای آن را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید لذا :
با توجه به بومی سازی استانداردها در این موسسه و نیز سطح کیفی بالای کالای استاندارد و نیز رعایت حقوق مصرف کنندگان گرامی ، واحد کنترل کیفیت شرکت صنایع رنگ کرومات در کلیه مراحل از زمان تحویل مواد اولیه تا زمان تخلیه و انبار با عنایت به روش های اجرایی و نیز دستورالعمل هائی که در سیستم نظام کیفیت استاندارد ملی تهیه و تدوین گردیده محصولات نیمه نهائی و نهائی خود را مورد ارزیابی قرار می دهد .
در این راستا چنانچه هر کدام از محصولات با مقررات اداره استاندارد مغایرت داشته باشد جهت اصلاخ بازبینی و بازتولید خواهد شد.
شرکت صنایع رنگ کرومات افتخار دارد اعلام نماید در راستای شعار خود "کرومات به کیفیت می اندیشد" همواره معیار سطح کیفی خود را بر مبنای اعلام شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی قرار داده است.


Products
Order Now
Russian Arabic Farsi English