Chromate

واحد تحقیق و توسعه در کارخانه تولید هسته اولیه فعالیتهای تحقیقاتی در بخش صنعت می باشد.
این واحدها به طور عمده فعالیت هائی از قبیل ارتقاء کیفیت محصول ، طراحی محصول جدید ، بهینه سازی فرایندها ، انتقال و جذب فناوریها ، کسب دانش فنی برای تولید و غیره را در چهارچوب سیاستهای صاحبان صنایع دنبال می نماید.
معاونت تحقیق توسعه شرکت رنگ صنایع رنگ کرومات در چند سال اخیر با بهره گیری از متخصصان و مهندسین مشاور مجرب
و در راستای موارد فوق الذکر تمامی تلاش خود را بکار گرفته تا رضایت خاطر مشتریان خود را جلب نماید.
از آنجاییکه رنگ بعنوان یک ماده شیمیایی می تواند اثرات مخربی را بر محیط زیست وارد و مشکلات زیست محیطی فراوانی را موجب گردد. رنگسازی کرومات بخش تولید رنگهای پایه آب خود را فعال نمود تا سهم هر چند اندکی را در حفظ محیط زیست داشته باشد.
معاونت تحقیق توسعه (R & D ) شرکت صنایع رنگ کرومات در حال حاظر چندین پروژه طراحی محصول جدید و نیز بهینه سازی محصول و همچنین ایجاد فرایند بهینه را در دست اقدام دارد.
شرکت صنایع رنگ کرومات با اعتقاد راسخ مبنی بر تقدم اقدامات پیشگیرانه بر اقدامات اصلاحی تمام روند اجرائی  تولید محصولات خود  ونیز مدیریت آن را بر پایه مستندسازی بر اساس ایزو 9001 شرکت  Alliance کانادا پایه ریزی نموده است.


Products
Order Now
Russian Arabic Farsi English